Asien

I region Asien gör EFK flest insatser och har flest utsända medarbetare. Politiskt förtryck, korruption, fattigdom och människohandel är vanligt i många länder i Asien.

Visste du att... vi i EFK inte längre stödjer barnhem, eftersom institutionsboende snarare ökar än minskar risken för att barn ska fara illa. Därför satsar vi också på Barnhemsdialogen, ett projekt som syftar till att skapa samtal ute i församlingar och andra grupper om hur resurser gör bäst nytta för barn som lever i utsatthet.

Våra projekt i Asien