Barns rätt i samhället

Har du hört talas om ”the girl effect”, tjejeffekten? En tjej som växer upp med tillgång till skola, hälsovård och regelbunden reproduktiv hälsovård kommer att se till hennes barn kommer att få tillgång till detsamma – långsiktig hållbarhet. Under coronakrisen har skolor i Bangladesh varit stängda och förekomsten av våld i hemmet har ökat men EFKs barnsponsorprogram är mer än bara hjälp med skolavgifter. Vår partner har hållit tät kontakt med barnens familjer – allt för barnens bästa. Barn får även vara involverade i barnforum där de tränas i bland annat reproduktiv hälsa och de får kontakt med lokala myndigheter som erbjuder vård och råd. Allt detta är olika trådar som tillsammans med andra åtgärder bildar ett skyddsnät så att ungdomar kan nå dit de vill i sitt liv.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2020 har:

  • 650 barn fått skolstöd som inkluderar skolavgift och visst skolmaterial.
  • Mammor har fått möjlighet att gå med i mikrokreditgrupper för att genom detta få arbetstillfälle och en ökad inkomst.
  • Möten med elever och föräldrar har anordnats för att prata om vikten av utbildning.
  • Möten med föräldrar och lärare har anordnats där man pratat om barns rättigheter.
  • Barn har också involverats i barnforum för att mobilisera mot barnäktenskap!
  • Familjer har fått coronarelaterad undervisning och hjälp.

Vad vill vi göra mer?

EFK vill fortsätta att göra vad vi kan för att barn ska få tillgång till kvalitetsutbildning. I Bangladesh är det många barn som hoppar av skolan de sista åren. En orsak till detta är att de inte känner sig säkra där. Det kan handla om förekomst av mobbning, brist på tillgång till säkra toaletter eller att tjejer blir sexuellt trakasserade. Detta är faktiskt en rotorsak till att föräldrar gifter bort sina barn. Under nästa år planerar projektet att undersöka detta närmare. Man kommer att anordna kartläggningsövningar där barn får märka ut på en karta var de känner sig osäkra. När man vet vilka platser som anses osäkra och orsakerna bakom osäkerheten kan man lättare utarbeta en handlings-plan. Detta initiativ är riktigt bra och det ska bli spännande att följa!

Popy får gå i skolan istället för att arbeta

”Där jag bor är det ingen som verkar tycka det är viktigt att tjejer får gå i skolan, men jag vill fortsätta gå i skolan till viket pris som helst.” Detta är Popys ord och de beskriver en tuff situation för tjejer i Bangladesh. Hennes pappa kunde inte arbeta heltid på grund av sjukdom och familjen hade svårt att bära sina kostnader. Pappan ville skicka Popy till Dhaka för att arbeta som hembiträde men hon kom i kontakt med EFKs partnerorganisation istället och kunde få stöd. Hon är så tacksam att hon kan slutföra sina studier. Hennes mål är att bli en bra lärare.

Insamlingsnummer 47150

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Karl-Johan Jonsson
Arbetar vid missionscentret i Asien med Barns rättigheter och missionsbibelskolan Engaged.


karl-johan.jonsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.