Mission i Djinghis Khans rike

Tsend-Ayush, mannen till höger på bilden, är en av de pionjärmissionärer som stöds genom projektet.

I Mongoliet finns en ung och missionsivrig församlingsrörelse som är villig att sända och bli sända till områden dit vi sällan kan gå. Genom ekonomiskt stöd till nationella församlingsplanterare och missionärer fortsätter församlingar växa fram i Mongoliet men också i länder som idag är stängda för mission. EFKs partnerorganisation Mongolia Mission Centre (MMC) tränar och sänder pionjärarbetare och missionärer för tjänst bland onådda folk och folkgrupper runt om i Asien. Vi i EFK har varit med och stöttat MMC sedan starten 1998.

Vad har vi uppnått i projektet?

Covid-19 har fortsatt påverka hur MMC:s verksamheter kan bedrivas. Restriktioner har tvingat skolan att stänga skolan men träningar har ändå kunnat fortsätta via digitala forum. En av de virtuella kurserna har under våren varit en missionsskola som både förbereder och fördjupar deltagarnas förståelse av deltagarnas bibliska och praktiska kunskap om mission. Just denna kurs hade 16 studenter där några vill ut i mission medan några redan är ute i tjänst. Covid-19 har förhindrat mycket i samhället men pandemin har också hjälpt MMC att ta nya steg som har lett till att fler studenter har kunnat delta i kurserna via distansundervisningen. Samtidigt fortsätter arbetet för att nationella pionjärarbetare ska bli självförsörjande. Under våren har en av pionjärerna arbetat för att starta en frisörsalong.

Vad vill vi göra mer?

  • Fortsätta att stödja MMC:s nationella pionjärarbetare till att bli mer självförsörjande genom småföretagande. Detta kan i sin tur leda till att fler arbetare kan sändas.
  • Träna nya pionjärmissionärer både för plantering i Mongoliet och utanför i länder som officiellt inte tillåter missionärer.
  • Stödja MMC:s ledarskap i utveckling av strategi- och uppföljningsarbete. Vårt sändande av Maria och Magnus A är en del i detta.
  • Uppmuntra till ökat nätverkande inom och utanför Mongoliet för att stärka sändandet och möjliggöra för långsiktigt och hållbart sändande.

Unorjargal: Gud kallar oss till Uvs

MMC har under flera år bett och sökt församlingsplanterare till provinsen Uvs i landets nordvästra hörn. Det finns många byar i området som inte har några kristna och en strategisk församlingsplantering har saknats. Under sommaren upplevde en familj, med stor erfarenhet av församlingsplantering, att Gud kallar dem till Uvs för att börja arbeta. De har nu nyligen flyttat dit för att undersöka hur de kan arbeta i området. Unorjargal, mannen i familjen, skriver hur han vill att arbetet ska ledas av Helig Ande och få leda till att Jesus blir upphöjd och människor kommer till tro på platser där Jesus ännu inte är känd.

Insamlingsnummer 47831

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.