Minnesgåva

Hedra minnet av någon som betytt mycket för dig genom en minnesgåva. Du väljer själv ändamål och summa och skapar ett personligt minnesblad här på webbplatsen.

Du kan hedra minnet av en avliden person genom att ge en minnesgåva till Evangeliska Frikyrkans arbete. Enklast är att du betalar här på webbplatsen med ditt kontokort där du väljer ändamål och vilken summa du vill skänka. Du kan också skapa ett minnesblad, där du väljer motiv och vilken text som ska stå. Minnesbladet kan du sedan skriva ut eller e-posta som en pdf-fil till anhöriga eller begravningsbyrån.*


Minnesgåva via bank- eller plusgiro

Vill du hellre göra en bank- eller plusgiro-inbetalning går det också bra. Då ordnar vi med minnesblad och ser till att begravningsbyrån får det. Betalningen görs till bankgiro 900-4037 eller till plusgiro 900403-7. I meddelandefältet skriver du namnet på den person du vill hedra och den text du vill ska på minnesbladet. Om du inte får plats med det du vill ska stå på minnesbladet kan du istället skriva det i ett e-postmeddelande till minnesgava@efk.se. Har du några frågor får du gärna kontakta oss på samma adress eller på telefon 019-16 76 00.

Alla minnesblad vidareförmedlas till begravningsbyrån, som sedan ombesörjer att de kommer de anhöriga till del. Gåvor som betalas in mindre än fyra arbetsdagar innan begravningen kan komma att sändas i efterhand. Kontakta oss gärna om det är något du undrar.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Så här behandlar EFK dina personuppgifter. Öppnas i nytt fönster.
EFK innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..