Träna människor för församlingsplantering

EFK har sedan 1994 ett samarbete med Faith Bible Church (FBC) som tränar och sänder ut pionjärer till områden i Bangladesh där ännu ingen kyrka finns. Man tränar lokala ledare som kan ta över ansvaret för församlingarna så att pionjärerna kan gå vidare till nya områden. FBC har som vision att nå den muslimska majoritetsbefolkningen och arbetet är definitivt inte utan utmaningar. Även om det just nu finns en uttalad religionsfrihet från politikernas håll pågår en lokal förföljelse från majoritetsbefolkningen mot kristna och andra minoritetsgrupper. Men trots detta kommer omkring 400 människor till tro genom FBC varje år och det planteras nya församlingar.

Vad har vi uppnått i projektet?

Det senaste halvåret har Bangladesh, precis som resten av världen, kämpat mot konsekvenserna av covid-19. För FBC har reserestriktioner och nedstängning av landet inneburit att man behövt tänka i nya banor för att kunna göra uppföljning och lärjungaträning. En hel del har kunnat göras via mobiltelefon och videokonferenser vilket har varit till stor hjälp för flera nyfrälsta. Tekniken är verkligen en hjälp under denna speciella tid. Många gudstjänster sänds fortfarande online på söndagar och på så sätt kan evangeliet spridas långt. Många längtar, precis som vi, efter att åter kunna mötas fysiskt och fira gudstjänst tillsammans. FBC har även delat ut matpaket och hygienartiklar till de som drabbats hårdast men även det har varit svårt att få till då de årliga översvämningarna också har försvårat resandet.

Vad vill vi göra mer?

FBC ser ett stort behov av lärjungaträning och teologisk fördjupning i de lokala församlingarna i Bangladesh. Salim, som är ansvarig för FBC, säger att det är lika viktigt att tränas och fördjupas i sin tro som det är att plantera nya församlingar. De båda hänger tydligt ihop. Ett steg i detta är att också träna och utbilda söndagsskollärare i de lokala kyrkorna. Det finns många ledare, ofta kvinnor i byarna, som möter barn från både församlingen och från andra familjer runt om i byarna. FBC vill ge dessa söndagsskolledare undervisning och material för att göra söndagsskolan ännu bättre och på så sätt fördjupa kunskapen om Jesus hos både barn och vuxna. Detta är en tydlig satsning på att parallellt med den fortsatta församlingsplanteringen också bygga djupare och hjälpa människor att bli förankrade i Guds ord.

Många har börjat följa Jesus

Den senaste tiden har Gud verkligen berört många människor som aldrig förr hört talas om Jesus. Genom bön och hårt arbete av de lokala evangelisterna har vägar och hjärtan öppnats för Jesus och många har börjat följa honom. På bilden ovan ser vi Amar bli döpt av pastor Titus. Amar berättar att när han levde som Hindu och tillbad flera olika gudar bar han på en ständig oro. Det var först när han lärde känna Jesus som han fann frid och ro och ett tydligt löfte om ett evigt liv. Yousuf Malitha har också valt att följa Jesus. Många av hans vänner och släktingar är fortfarande muslimer och har fryst ut Yousuf och hans familj. FBC hjälpte dem att flytta till en annan by och nu hjälper han till på FBCs bönecenter. Vi gläds tillsammans med FBC över att Guds rike växer i Asien.

Insamlingsnummer 47120

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


tobias.aberg@efk.se

Insamlingsbehov


Insamlingsstatistik är inte tillgänglig just nu.
Detta på grund av systembyte för insamling och kommunikation.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.