EFKs styrelse

Evangeliska Frikyrkans styrelse består av tretton personer som är geografiskt utspridda i Sverige. Alla tillhör de en lokal EFK-församling. EFKs missionsdirektorer är ledamöter i styrelsen enligt stadgarna. Om fler än en missionsdirektor valts ska dessa ingå i styrelsen men tillsammans endast ha en röst.

David Axelsson, Huskvarna
Ledamot sedan 2017. Vald till 2020.

Kjell Bonerfält, Stora Mellösa
Ledamot sedan 2016. Vald till 2020.

Gudrun Boström, Umeå
Ordförande sedan 2018. Vald till 2020.

Anna Elsander, Borlänge
2:a vice ordförande
Ledamot sedan 2014. Vald till 2020.

Anton Fagerstedt, Norrköping
Ledamot sedan 2018. Vald till 2020.

Ingemar Forss, Östersund
Missionsdirektor
Ledamot sedan maj 2018.

Johanna Gell, Örebro
Ledamot sedan 2018. Vald till 2022.

Richard Hultmar, Stockholm
1:e vice ordförande
Ledamot sedan 2016. Vald till 2020.

Elin Kullingsjö, Örebro
Ledamot sedan 2016. Vald till 2020.

Angeline Leetmaa, Örebro
Ledamot sedan 2016. Vald till 2020.

Inger Lundin, Örebro
Ledamot sedan 2016. Vald till 2020.

Linalie Newman, Örebro
Missionsdirektor
Ledamot sedan maj 2018 samt 2010-2017.

Peter Norburg, Linköping
Ledamot sedan 2018. Vald till 2022.

Stefan Rosth, Falun
Ledamot sedan 2017. Vald till 2020.

Vakant
Personalrepresentant