Trygg tillvaro för diskriminerade minoritetsfolk

Efter att ha bekantat oss med människor från minoritetsfolken och lärt känna deras situation har förståelsen ökat för de behov som finns i deras möte med staden. Cirka 50 procent av minoritetsfolken, som tidigare främst levde i sina stammar, finns nu i stadsmiljö. Behovet av en trygg plats att vistas på i staden är stor eftersom dessa folk möts av mycket som skapar utsatthet i form av diskriminering och utnyttjande som leder till otrygghet. På grund av de behov som finns startades 2017 ett familjecenter för dessa utsatta folk. Det är ett slags aktivitetshus där familjerna får vara under dagtid: en trygg och stimulerande plats att leka på för barnen och en gemenskapsfrämjande och kulturstärkande miljö för både vuxna och barn.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Projektet har så här långt tagit emot människor under vardagar. De har erbjudits en kostnadsfri frukost på morgonen när de kommer. De har ofta erbjudits skjuts till olika myndigheter och fått hjälp vid olika möten i kontakten med stadskulturen. Ibland har det delats ut kläder till de som behövt. Vid behov har det lagats en enkel och mycket kostnadsförmånlig lunch. Ibland har det berättats bibelberättelser och barnen har fått sjunga lite. Det har erbjudits aktiviteter i form av smycketillvekning enligt deras tradition och lite skapande aktiviteter för barnen. Några tillfällen har det bott familjer här en kortare tid på projektets övervåning som ett stöd till de som studerar.

Vad vill vi göra mer?

Vi önskar att projektet i högre grad ska kunna möta de behov som i finns i form av till exempel skjuts till olika myndigheter, men för det behövs en bil (i nuläget används en privat bil för dessa ändamål). Man vill även i högre grad kunna skapa en attraktivare miljö och fler kulturstärkande aktiviteter för barnen och även för de vuxna som kommer. En önskan är att få fler volontärer och brinnande hjärtan från den lokala församlingen att ställa upp och jobba på projektet så att de kan känna att det på sikt fungerar utan personal från Sverige. Ett glädjande besked från pastorn i församlingen nu i juni var att han vill att församlingen ska kunna driva projektet vidare när sverigepersonalen lämnar nästa år. Var med och be om rätt personer.

Manduka berättar

"Jag heter Manduka och kommer från folket Asurini. Jag kommer ofta till projektet när jag är i staden för där kan jag få äta en frukost i lugn och ro och småprata lite om livet. Jag brukar stanna fram till lunch så att jag även får i mig lite mat. Jag är väldigt glad över att projektet finns och att jag kan få hjälp med skjuts eftersom jag börjar få svårt att gå. Jag säger till mina barn och barnbarn att de också ska gå till projektet när de är i staden för att det är ett bra ställe att vara på. Jag saknar hur det var förr i min stam, då man var mer tillsammans och hjälptes åt med allt och tänkte mer på varandra. När mitt folk kom i kontakt med staden så började alla tänka mer på sig själva."

Projektet rekommenderas för en Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 49133 · Ge för livet 69133

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.