Fritidsaktiviteter räddar barn från gatan

De barn som går i skolan i Brasilien gör det bara halvdagar och har ingen trygg plats att finnas på övrig tid när föräldrarna arbetar. För att förhindra att barnen hamnar på gatan och inte kan avsluta sina studier stöds nio projekt som erbjuder barnen värdefulla aktiviteter när de inte finns i skolan. Till exempel i Tanque, på landsbygden i nordöstra Brasilien, där den enda förskolan för barn i hela regionen finns. Här får barnen möjlighet att utvecklas och stimuleras i tidig ålder och får en trygg plats att vara på under dagarna.

Vad har vi uppnått i projektet?

I de nio projekten får barnen hjälp med sina läxor så att de kan få bra studieresultat, men de får också ägna sig åt till exempel bollsporter, dans och att spela instrument. Förutom detta ges barnen möjligheter att läsa böcker, leka, baka, måla, pyssla osv. På flera platser finns datasalar där barn från marginaliserade områden får tillgång till datakunskap som man annars inte ens kunde drömma om. På förskolan i Tanque får barn mellan 2 och 6 år stimulans och hjälp för sin utveckling. Det visar sig tydligt att de barn som fått tillgång till förskolan har mycket lättare för sig när de börjar i den vanliga skolan. På förskolan får barnen fika och ett mål mat vilket motverkar undernäringen. Föräldrarna bjuds in för uppföljning i olika ämnen som exempelvis tandhygien.

Vad vill vi göra mer?

  • Det finns oändliga behov för de marginaliserade barnen som finns i projekten. Många har varit med traumatiska upplevelser och behöver stöd genom kurator och psykolog.
  • Vi vill att fler platser i landet ska kunna få stöd via detta projekt.
  • Det finns behov av att utveckla de som arbetar i projekten så att de har kunskap och kapacitet att arbeta med barnen på ett bra sätt.

Guilherme har fått det tryggare hemma

Guilherme var bara 3 år när han kom till förskolan men han hade stora svårigheter att respektera gränser och att koncentrera sig. Han var jobbig och ingen ville vara med honom. Personalen på projektet började forska efter orsakerna och upptäckte att pojkens pappa var mycket aggressiv. En process påbörjades med familjen och med pojken där man förde samtal. Sakta men säkert började Guilhermes beteende förändras och hemmet blev mer harmoniskt, där man nu lyssnar på varandra och för en dialog. Genom den uppmärksamhet som Guilherme fick på projektet blev han mycket lugnare och har idag ett helt annat beteende.

Du kan stödja projektet genom att bli fadder genom Barnhjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Projektet rekommenderas även för en Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 49150 · Ge för livet 69150

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.