Barn i utanförskap får värdighet och hopp

Majoriteten av barn och unga i Mellanöstern och Nordafrika lever i fattigdom. Krig och konflikt har skapat en stor våg av flyktingar som lever marginalisade och utsatta i omkringliggande länder. Personer med funktionsnedsättningar och deras familjer utgör en starkt marginaliserad grupp. Fortfarande råder mycket okunskap och skam och skuldkänslor hos familjerna. Men vi tror att Gud har skapat varje individ och ser varje persons värde och potential. EFK vill tillsammans med våra partners skapa positiv förändring för barn och unga samt personer med funktionsnedsättning, genom ett regionalt program med insatser i Egypten, Tunisien, Sudan, Libanon och Jordanien.

Vad har vi uppnått i projektet?

Vi arbetar med att ge barnen verktyg att göra sin röst hörd, mot diskriminering och för barns rätt till skolgång. En stor del av insatserna sker genom påverkansarbete och vi arbetar med hela familjen för att förbättra livsvillkoren för barn och unga. Vi vill vara med och utveckla våra partnerorganisationers arbete för barns rätt till en trygg uppväxtmiljö, harmonisk och mångsidig utveckling samt särskilt skydd. I programmet arbetar vi också med att inkludera unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer på flera områden, såsom familj, skola och arbete samt med att stärka deras rätt att fatta egna beslut i vardagen. De tränar i sin tur andra.

Arbetet sker genom seminarier, erfarenhetsutbyte och träningstillfällen i regionen i stort, men också genom lokala nätverksträffar.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att stärka barn och ungas rättigheter i regionen och nätverken av familjer och unga med intellektuell funktionsnedsättning genom att träna fler. På så sätt får de en starkare röst i samhället, med syfte att få myndigheter och institutioner att uppfylla sitt ansvar att skapa ett inkluderande samhälle. Vi vill stärka arbetet av jämställdhet mellan könen och motverka diskriminering, Genom insatserna som EFK stödjer vill vi försöka uppnå barnkonventionens kärna, det vill säga fokus på barnets bästa, förbud mot diskriminering och likvärdiga villkor, rätt till liv, överlevnad och utveckling samt åsiktsfrihet och rätt att göra sin röst hörd och bli lyssnad på.      

Attityder förändras

En 14-årig pojke led av en ryggradsinfektion och han förlorade sin förmåga att gå. Hans liv blev totalt förändrat och han kunde inte vara den aktiva pojken som han varit. Men genom kontakt med en av våra partnerorganisationer fick han hjälp med träning och sjukgymnastik och blev starkare. Nu efter sju månaders arbete kan han gå kortare avstånd själv. Han kan snart börja skolan igen och attityden gentemot funktionsnedsatta barn och unga har förändrats i hans by när de sett hans livsförändring.

Projektet rekommenderas för Ge för livet kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insamlingsnummer 43541 · Ge för livet 63541

Vill du veta mer om projektet?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

stefan.ostman@efk.se

Insamlingsbehov


Insamlingsstatistik är inte tillgänglig just nu.
Detta på grund av systembyte för insamling och kommunikation.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.