Byutveckling ger barn ny framtid

Utbildningen i landet har stora brister och många barn lämnar skolan utan att kunna läsa och räkna. Eftersom skolan bara pågår på halvtid får barnen mycket läxor hem och om de inte får tillräckligt med stöd hemifrån har de svårt att klara skolan. Insatsen riktar sig till barnen under den tid de inte är i skolan. Projektet finns på åtta platser, där lokala församlingar arbetar för att stödja barnen och deras familjer. Församlingarna erbjuder barnen läxhjälp och fritidsaktiviteter. På så sätt kan de få hjälp med att läsa läxor och utvecklas i skolan och samtidigt få en möjlighet att leka och bara vara barn.

Vad har vi uppnått i projektet?

Skolan i Paraguay fungerar per kalenderår och i år finns 490 barn inskrivna i projektet som får hjälp med sina läxor och möjlighet till fritidsaktiviteter. Man får också ett mål mat, ett paket skolmaterial och tandborstar. På varje plats där aktiviteterna genomförs har föräldraråd formats så att föräldrarna kan följa utvecklingen av sina egna barn samt verksamheten.

Förutom aktiviteterna för barnen har man på varje plats anordnat yrkesförberedande kurser riktade till ungdomar och vuxna. Detta för att i längden skapa försörjning för familjerna och kunna förbättra livssituationen för barnen. På de frivilliga aktiviteterna på lördagarna kommer 300 av de 490 inskrivna barnen.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill utveckla verksamheten på fler platser så att fler lokala församlingar kan engagera sig i barnens situation i sitt område. Förutom den hjälp som erbjuds skulle vi vilja kunna erbjuda fler utbildningar till föräldrarna samt hälsovård för familjerna. Under 2018 kommer vi att allt mer utveckla relationen med de byråd som finns på landsbygden så att vi på sätt stärker demokratin men också hamnar rätt i den typ av insatser som genomförs. En dröm är att utveckla en liten köksträdgård där barnen och deras familjer kan lära sig om hur man sår och skördar samt generera grönsaker till de måltider som erbjuds barnen i insatsen. En annan viktig sak är att stärka relationen med barnens föräldrar.

Viviana har fått möjlighet att försörja familjen

Viviana är mamma till två barn som finns med i det här projektet. Hon har alltid drömt om att läsa vidare men den ekonomiska situationen tillät inte det. En dag kom hennes dotter hem med en information om en yrkesförberedande kurs. Kursen drivs av projektet och riktar sig till barnens föräldrar. Hon skrev in sig på kursen att bli bagare och upptäckte att hon hade gåvan att baka. Hon lärde sig att baka mycket väl och efter att ha gått ut två kurser startade hon ett litet bageri i hemmet. Nu kan Viviana försörja familjen genom det hon säljer i bageriet och familjen har fått goda förutsättningar att förändra sitt liv

Insamlingsnummer 49350 · Ge för livet 69350

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.