Skolstöd till romer

Romer är Europas mest diskriminerade folkgrupp. Trots att de bott i Europa i tusen år är de exkluderade från samhället och lever i ett stort utanförskap som präglas av fattigdom, arbetslöshet och dålig hälsa. Detta vill vi i EFK vara med och ändra på! Sedan 2005 har vi i EFK gett stöd till organisationen Bread of Life och deras arbete med att nå ut till de mest utsatta i det serbiska samhället. Under 2019 har de kunnat hjälpa sammanlagt 145 barn och ungdomar från den romska minoriteten genom lärarledd läxläsning, workshops och sociala aktiveter. Målet är att dessa unga människor ska kunna få samma möjligheter till en god utbildning och därigenom bättre kunna påverka hur deras framtid ser ut.

Vad har vi uppnått i projektet?

När projektet inleddes slutade majoriteten av barnen skolan i mellanstadiet. Föräldrarna i området tyckte inte heller att utbildning var viktigt och en stor andel var analfabeter. Idag vill de flesta att deras barn ska lyckas i skolan, många vuxna har lärt sig läsa och föräldrar deltar regelbundet i träffar med lärare från Bread of Life (BoL). Under 2019 uppfyllde alla barnen som ingick i BoLs program kraven för att få bli uppflyttade till nästa årskurs och flera av barnen fick högsta betyg! Glädjande nog gick alla barn som slutade grundskolan vidare till gymnasiet och så har det varit de senaste åren. BoL är även stolta över att den första personen som fått stöd via dem nu har tagit universitetsexamen. Monika, som utbildat sig till socialarbetare, är en viktig förebild för de yngre barnen och deltar aktivt i arbetet.

Vad vill vi göra mer?

En stor utmaning under året som kommer är att hjälpa de unga romska ledarna till att hitta finansiering så att de själva kan ta över projektet i förorten Surčin. Bread of Life vill även satsa ännu mer på stöd till gymnasieungdomar så att de fullföljer sina studier och förbereds på ett ännu bättre sätt för arbetsmarknaden. I Zemun fortsätter utmaningen att tillsammans med den romska församlingen nå ut till det i huvudsak muslimska området och bygga förtroende och relationer genom undervisning, materiellt bistånd och barnverksamhet. Bread of Life satsar även på att arrangera barnläger varje sommar för alla de barn de möter i sina verksamheter, de har en lägergård belägen nära den bosniska gränsen och för många av barnen blir lägret den enda semesterresan de gör.

Vanja hjälper till på Bread of Life

Vanja växte upp i ett barnhem men träffade en bra man och de fick två barn, Stefan 11 år och Angela 9 år. Efter olyckliga omständigheter hamnade hennes man i fängelse och Vanja och barnen hamnade i ett litet rum helt utan inkomst. Vanja kom till BoL när dottern började i förskoleträning. Vanja var så tacksam och erbjöd sig att hjälpa till i projektet och delade till och med med sig av hälften av det bröd hon fick från myndigheterna. Idag är Vanja en ovärderlig assistent till förskoleläraren. Hon har även deltagit i föräldrasamtal där de har pratat om kulturella frågor, fördomar, föräldraskap och skillnaden mellan islam och kristendom. Vanja och barnen har börjat gå till kyrkan och hon är så tacksam över det Bread of Life har fått betyda för familjen.

Du kan stödja projektet genom att bli fadder genom Barnhjälpenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insamlingsnummer 43233 · Ge för livet 63233

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Helen
Regionledare för Europa/Mellanöstern


eumena@efk.se

Insamlingsbehov


Insamlingsstatistik är inte tillgänglig just nu.
Detta på grund av systembyte för insamling och kommunikation.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.