Stöd till växande församlingsrörelse

Vårt uppdrag är att sprida Guds rike, bland annat genom att plantera församlingar. I Tanzania samarbetar vi i EFK sedan 1950-talet med Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT). I Kiwanga i Bagamoyo längs kusten gjordes en strategisk nyplantering för cirka 20 år sedan. Det är nu en växande och självständig församling inom FPCT. EFK ger stöd för att nya församlingsplanteringar i kustområdet kan bli möjliga. Vi ger även stöd till att ledare kan utbildas i ledarskap och teologi, bland annat på Tazengwa Bible College i Nzega. Din gåva skapar förutsättningar för FPCT att ta nya strategiska steg för att plantera nya församlingar i nya områden.

Vad har vi uppnått i projektet?

 Det är drygt 20 år sedan församlingsarbetet inleddes. Det började med en handfull medlemmar; nu finns en levande församling, en stor kyrkolokal och över 1000 medlemmar fördelade på 21 utposter med sina respektive pastorer/evangelister. Dessa har i sin tur nya planteringar på ca 25 platser. EFK har under hela tiden gett stöd till strategiska nyplanteringar av församlingar, stöd till evangelister, uppförande av kyrkolokaler mm. EFK har även gett stöd till fortbildning av ledare genom bibelskolan i Kiwangwa.

Vad vill vi göra mer?

 Vi i EFK vill fortsätta att stödja den växande församlingsrörelsen i Tanzania. Kiwangwa är en tillväxtsort och vi vill fortsätta stödja FPCT att göra strategiska nyplanteringar. En av målsättningarna är att nå den lokala muslimska befolkningen med evangelium.   EFK vill också stödja fortsatt ledarutveckling genom stöd till Tazengwa Bible College och skapa fortbildning för lärare på de teologiska skolorna.  

"En helt ny värld har öppnats för mig"

Musa Pay är församlingsledare i Kiwangwa, och har studerat på bibelskolan i Tazengwa:

"När jag fick ett bibliskt uppslagsverk för några år sen fattade jag inte vad jag skulle ha det till. Jag förstod inte vad jag läste. Nu när jag har studerat här på bibelskolan Tazengwa är det som att en helt ny värld har öppnats för mig. Jag drömmer om att fortsätta studera för att bli ännu bättre utrustad som ledare!”

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

andreas.dagernas@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45740
Insamlingsbehov: 115 000 kr

Insamlat: 97 725 kr Kvar att samla in: 17 275 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.