Diakoni och själavård

Diakoni är att älska sin nästa som sig själv – och handla därefter. Men hur gör man och vad säger Bibeln? Det finns flera utbildningar inom EFK som adresserar det.

Själavårdsutbildning på Liljeholmens folkhögskola

Själavårdsutbildningen är en distansutbildning på deltid om själavård i församling och samhälle. Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa dig i ämnet själavård och som har någon erfarenhet av själavårdssamtal. Den ger tillfälle till både teoretisk och praktisk fördjupning i ämnet samt betonar sambandet mellan själavård och ledarskap. Läs mer och ansök! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diakoniutbildning på Liljeholmens folkhögskola

Utgångspunkt för utbildningen är den kristna kyrkans diakonala uppdrag. Syftet är att utveckla förmåga och kompetens för att arbeta med människor i församling och samhälle. Särskild vikt läggs vid mötet med människor i utsatta livssituationer. Läs mer och ansök! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

Kinakursen i Kunming Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (arrangeras av Hyllie Park folkhögskola) har en diakonal inriktning.

Lärljungaskolan på Götabro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (arrangeras av Örebro folkhögskola) har en inriktning som heter Social.