M4 Träning för församlingsplanteringsteam

M4 är ett processverktyg som tar upp de flesta områden som är viktiga att arbeta med från den tidpunkt man får en dröm om en ny församling, tills drömmen är förverkligad och man har blivit en växande gemenskap.

M4 är en utbildning för er som är ett församlingsgrundarteam. Du får utbildning och handledning i den verkliga församlingsplanteringsprocessen. Undervisningen tar upp teman som alla som startar en ny församling måste förhålla sig till. Utbildningen sträcker sig över ett till två år och leds av en tränad ledare som coachar och följer upp varje team.

M4 tar sin utgångspunkt i missionsbefallningen. Alla som vill följa Jesus kan vara med och starta och utveckla gemenskaper och församlingar. Alla är inte pionjärer eller församlingsplanterare, men de flesta kan vara en del av ett team som är med om att starta något nytt. Missonsuppdraget gäller alla.

Missionsbefallningen lyder: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärljungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut".

Vad står M4 för?

Utifrån missionsbefallningen har man dragit ut fyra fokusområden. De beskrivs med fyra nyckelord som börjar på M:

  • Master - Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
  • Mission - Gå därför ut.
  • Multiplication - Och gör alla folk till lärljungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett dem.
  • Movement - Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

M4 har en egen webbsida där du kan läsa mer om du är intresserad. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ böckerna m4 i EFKs webbshop! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar för att nya församlingar ska grundas i Sverige!

Johannes Stenberg
Ledarutvecklare Sverigeprogrammet med ansvar för pionjära frågor 75 %

0738-68 18 29

Mejla mig!