Vad kan din församling göra?

Gudstjänst i Ryds hemkyrkan

Församlingsplantering är ingen udda företeelse för några få, utan något alla församlingar bör brottas med. Församlingsplantering är inte bara något för stora församlingar i stan, utan alla kan vi vara med och se en rörelse av nya missionella gemenskaper i vårt land – fast på olika sätt.

BE

Adoptera en församlingsplantering eller missionellt initiativ och be för församlingen regelbundet på gudstjänster, i hemgrupper etc. Här finns en lista över vilka pionjära initiativ som är igång i EFK. Kontakta dem gärna så kan de berätta mer vad ni konkret kan be för.

SE

Besök gärna en församlingsplantering. Att se något med egna ögon skapar ett helt annat engagemang. Kanske kan ni även hjälpa till vid någon satsning eller event.

Inbjud gärna en församlingsplanterare att predika och berätta om vad som händer i planteringen. Var noga med arvodering då många planterare lägger mycket tid ideellt.

SÄND

Vi tror att Gud i alla tider kallar personer till att vara pionjärer för Guds rike, men att dessa gåvor ofta ligger slumrande. Kanske finns det personer i er gemenskap ni borde sända vidare till ett mer pionjärt sammanhang. Kanske några av dem borde gå Ung Pionjär eller Blomstra någon annan av EFKs träningar?

GE

Vi uppmuntrar alla församlingar i EFK att stötta församlingsplantering och mission både internationellt och i Sverige. Ni kan stötta på flera olika sätt:

  • Ge pengar direkt till en plantering
  • Stötta EFKs arbete för att stötta fler pionjärer i Sverige
  • Prata med andra församlingar i er region. Kanske kan ni gemensamt anställa en planterare på en mindre procent. Prata gärna med oss så kan berätta mer om hur man jobbat med detta i Östergötland.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar för att nya församlingsplanteringar ska bli verklighet i Sverige!

Johannes Stenberg
Ledarutvecklare Sverigeprogrammet med ansvar för pionjära frågor 75 %

0738-68 18 29

Mejla mig!