Nyheter

 • 11 maj | Forumsamlingar samlade många församlingar

  Evangeliska Frikyrkan har i slutet av april och i början av maj arrangerat forumsamlingar på åtta platser runt om i Sverige - från Gammelstad i norr till Kristianstad i Söder. Uppslutningen var god - 112 församlingar var representerade och 441 människor deltog.

  Läs mer

 • 27 april | Göran drar inte ner på engagemanget för Centralafrikanska republiken

  När Göran Janzon för första gången kom till Centralafrikanska republiken (RCA) var han 25 år gammal och på väg att bli rektor för en pastorsskola i staden Carnot. Det blev början på ett helt yrkesliv som aktiv i teologisk utbildning i både RCA och Sverige - och engagemanget finns kvar än i dag.

  Läs mer

 • 24 april | Sända missionärer på nya sätt

  Frågan om vem som ska räknas som EFK-missionär har under hösten bearbetats i rörelsen, med gott gensvar från församlingarna. EFKs styrelse tog i november beslut om att öppna upp för ett mer flexibelt sändande, och nu under våren kommer förändringarna att börja implementeras.

  Läs mer

 • 21 april | I Betaniakyrkan i Åbytorp får barnen ta plats

  Hur gör man för att bli en relevant församling för hela familjen? I Betaniakyrkan i Åbytorp utanför Kumla vill man ta barnens andlighet på allvar och har bland annat cellgrupper där vuxna och barn samlas på lika villkor. ”I cellgruppen är vi kyrka mitt i vardagen”, säger Erika Bergman, pastor i församlingen, i en artikel i aprilnumret av tidningen Direkt. Text: Malina Abrahamsson

  Läs mer

 • 21 april | ”Vi måste lita på Gud”

  De har länge fört en enträgen kamp för försoning i Centralafrikanska republiken. Emelie Mararv mötte 2015 Lucien och Josephine Nday i ett samtal om uthållighet och förtröstan. Text och foto: Emelie Mararv Artikeln publicerades i EFKs tidning Direkt i juni 2015

  Läs mer

 • 20 april | 300 kvinnor deltog i kvinnokonferens i Centralafrikanska republiken

  I början av april samlades närmare 300 kvinnor för undervisning, bön och gemenskap, för en konferens arrangerad av EFKs partner Eglise Evangélique Baptiste (EEB) i Centralafrikanska republiken. IngMarie Nestor, som just nu är i landet tillsammans med sin man Gunnar, var med och skickar här en hälsning.

  Läs mer

 • 5 april | EFKs styrelse bjuder in till regionala forum

  Inför EFKs extra kongress i Örebro 24-25 maj bjuder styrelsen in till regionala forum på åtta platser i landet, från Gammelstad i norr till Kristianstad i söder. Låt oss mötas för att söka Gud, lyssna, samtala och fortsätta vägen framåt.

  Läs mer

 • 21 mars | Årets tema på Torpkonferensen: "Den första kärleken"

  Välkommen på Torpkonferensen , EFKs största event med mer än 10 000 besökare! Här samlas alla åldrar till gudstjänst, familjefest och bibelstudier på Torp utanför Kumla! Årets tema är "Den första kärleken".

  Läs mer

 • 8 mars | #viiefk uppmärksammar Internationella kvinnodagen

  ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” Gal 3:28 #viiefk arbetar på många platser i världen och i olika sammanhang för kvinnors rättigheter och möjligheter – för att alla människor är lika värdefulla i Guds ögon. I dag lyfter vi några av dem som på olika sätt arbetar för att kvinnor ska få se sitt eget värde som människor och Jesu lärjungar. Ta del av några berättelser här och följ med på EFKs facebooksida!

  Läs mer

 • 7 mars | Forum och extra kongress med anledning av läget i Evangeliska Frikyrkan

  Evangeliska Frikyrkans styrelse har beslutat att att utse Bernth-Åke Ottosson till tf Missionsdirektor efter Daniel Norburgs avgång. Vid ett extra sammanträde igår beslutade styrelsen också att inbjuda församlingarna i vår till regionala forum och därefter till en extra kongress.

  Läs mer

 • 17 februari | EFK lanserar Missionsakademin

  I mars 2017 startar EFKs Missionsakademi. Det är en möjlighet för missionsintresserade församlingsmedlemmar att tillsammans fördjupa kunskapen och bli involverade i internationell mission.

  Läs mer