Alberto och Felizarda: "Gud sa till oss att bygga en kyrka"

Alberto och Felizarda Mucanze upplevde att Gud ville att de skulle flytta 54 mil från sitt hem till Vilanculos på Moçambiques kust. De köpte en tomt för att bygga sitt hus, men kände att Gud ville att de skulle bygga en kyrka istället. Idag har en blomstrande församling vuxit fram, med liv, bön, sång, glädje och 100 medlemmar.

I Vilanculos lever de flesta enkelt, fattigdomen är utbredd och många barn saknar tillgång till skola. EFKs äldsta partnersamfund i landet, Igreja União Baptista Moçambique (IUBM), har ca 200 000 medlemmar och kyrkan är spridd över hela landet. Men avstånden är mycket stora och många pastorer och ledare ute i församlingarna saknar helt träning och utbildning.

Tillsammans med en grupp volontärer från Brasilien började Alberto och Felizarda att bygga en kyrka 2012. Under tiden höll de till under ett stort vackert träd.

– Vi började med kyrkan, sedan såg vi behovet av utbildning och genom Guds nåd kunde vi starta en förskola. Vi vill att barnen i byn ska få en bra utbildning och lära sig om Jesus Kristus. Genom förskolan får vi kontakt med familjerna och kan bjuda in dem till kyrkan, berättar Felizarda.

– Idag har vi en förskola och skola för årskurs ett och två. Under 2020 kommer vi att lägga till årskurs 3. Vår vision är nu att utöka med en årskurs per år. Visionen är stor, men vi tar ett steg i taget.

Trädet där församlingsplanteringen startade.

Stort behov av teologisk utbildning

Arbetet i Vilanculos har fyra inriktningar. Förutom församlingen och skolan finns också en bibelskola och ett arbete med odling. För precis som i flera delar av Moçambique är behovet av fortbildning, träning och teologisk litteratur mycket stort i Vilanculos.

– Det finns för få pastorer i landet, bara cirka 500 till 1800 församlingar. Målet är att varje kyrka ska ha sin egen utbildade pastor, berättar Teófilo, samfundsledare i IUBM.

– Och vår vision är att det ska finnas pastorsutbildningar i landets alla tio distrikt.

Genom att starta bibelskolor på flera platser i landet blir utbildningen mer lättillgänglig och människor slipper flytta från sina familjer för att kunna studera. Alberto är med i IUBMs styrelse och ansvarar för hela samfundets arbete med att starta bibelskolor i alla distrikt. Han och Felizarda arbetar nära samfundsledningen i IUBM för att vara med och rusta nya generationer ledare i teologi och startade ganska snart efter att de flyttat till Vilanculos en bibelskola.

Odlar till skolmat

Odlingen sker än så länge i liten skala. Moçambique drabbas ofta av omväxlande torka och översvämning, som så sent som förra året då en cyklon drog in över kusten och förstörde nästan hela städer. Genom församlingens odling i Vilanculos odlas bland annat majs och morötter som serveras till barnen i skolan. En välsignelse för projektet är ett bevattningssystem som möjliggör fler skördar om året, till skillnad mot tidigare då det oftast bara blev en skörd varje år.

Engagemang för barns rättigheter når ut i samhället

Felizarda och andra ledare i församlingen är en del av EFKs barnrättsprogram i region Afrika. Liksom i flera andra länder i region Afrika är många barn i området utsatta för olika övergrepp. I barnrättsprogrammet arbetar man med det bibliska perspektivet på barnkonventionen och projektet vill ge kyrkorna redskap för att öka medvetenheten om barns rättigheter och hur de kan skydda barn i närmiljön. Och församlingens engagemang ger ringar på vattnet också i andra delar av samhället.

– Vi är den enda organisationen i hela Vilanculos som jobbar med de här frågorna och därför blir vi inbjudna till andra kyrkor och skolor för att sprida kunskapen, berättar en av ledarna i församlingen.

130 år av mission i Afrika: Anneli Dagernäs, hur håller det än?

– EFKs missionshistoria bygger på att de partners och de relationer som byggts under mer än ett sekel har förvaltats och förädlats. Dessa kontakter, värdefulla erfarenheter och långsiktiga investeringar har gått i arv genom många missionärsgenerationer. På det här sättet har arbetet i Moçambique och många andra länder pågått genom tiderna och dagens relationer är en frukt av tidigare missionärer och samarbetspartners arbete. Vi i EFK värdesätter engagemanget och kraften hos partners och individer, och målet med vårt missionsarbete är att främja det lokala engagemanget och krafter som finns på plats. Genom utbildning och stöd till nyckelpersonerna i projekten vill vi möjliggöra att projekten blir självgående och ger ringar på vattnet i det lokala samhället. Trots att formerna för mission har förändrats genom åren är en sak konstant: Vår enhet i Kristus och vetskap om att vi är många delar av samma kropp, säger Anneli Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika.

Artikeln är hämtad ur specialnumret av tidningen Direkt 2020öppnas i nytt fönster. Text: Kate Almroth och Kristina Sandin Foto: Kate Almroth, Anneli Dagernäs och Petra Lindsmyr

Var med och bygg församlingar i världen!

Ge en gåva till vårt gemensamma arbete inom församlingsbyggandeöppnas i nytt fönster. Bg 900-4037 eller swish 9004037. Ange projektnummer 42042FB.