Utvärdering

TACK för att du var med och gjorde Torpkonferensen 2022!
Vi vill nu gärna höra vad du tyckte om årets konferens. Det är till stor hjälp inför kommande år.

Fyll i utvärderingen här!Öppnas i nytt fönster.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen