Årets tema

Årets tema 2024

GLÄDJEBUD

I en tid då vi möts av nyheter om krig, otrygghet och förlorat livsmod söker vi riktning och hopp. Risken är att rädslans kultur sprider sig och blir det som definierar och sätter reglerna. Till alla som skälver till inför denna sköra tillvaro kommer Jesus med evangelium – ett glädjebud om att uppståndelsens kraft är en realitet och att dödens udd är bruten.

I biblisk tid var glädjebudbäraren den som sprang tillbaka till folket från krigsfältet och proklamerade att segern är vunnen. På samma sätt får vi ta emot ett budskap från framtiden om att Jesus kommer att triumfera över allt och att allting kommer blir upprättat.

Ett bud om glädje handlar inte om att ta oss ur det liv vi möter utan om att få vara förankrade i ett annat rike. Då blir glädjen från Gud en kraftkälla att ösa ur och vi får leva i orden från Nehemja:

Var inte bedrövade, för glädje i HERREN är er styrka.


Det Jesus sa i början av sin tjänst här på jorden är ger en tydlighet om hans ärende både då och nu:

Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

Torp 2024 handlar om att ta emot glädje från himmelen och att bli sänd till att ge det vidare.
Kom Helige Ande!

Bibelreferenser: Nehemja 8:10, Lukas 4:18-19 (Bibel 2000)

Helande och hopp för vår värld

Hur ska det gå för mänskligheten? Vem håller framtiden i sin hand? Finns det någon chans för helande och hopp för vår värld? I den här utmanande tiden ger oss aposteln Johannes en glimt av vad som ska hända, i Uppenbarelseboken 5. Det är en vision som väcker hoppet i oss på nytt. Trots mörka skuggor rörs det upp en sång i Guds folk. Inför Torpkonferensen 2022 är vår bön att rädsla, förvirring och modlöshet ska ge vika och att vi i stället får fyllas av tro, klarsynthet och mod. Det finns helande och hopp för vår värld! Därför får vi sjunga den bön som förenar vår längtan med kristna i alla tider: Kom Herre Jesus!

Du är densamme igår och idag
Du lämmar oss aldrig du står alltid kvar
Dig vill vi ära med allt vad vi har
Du som tröstar och befriar
Du som helar genom dina sår
Du bär löftet
Du som är
helande och hopp för vår värld!

Lyssna på årets temasång!

Temasången Helande & Hopp släpps nu för att du och din församling redan innan konferensen ska kunna lära er den och för möjligheten tillbe Gud med de starka orden.

Helande & Hopp är en nyskriven svensk lovsång till Torpkonferensen 2022 som i år har temat ”Helande och Hopp för vår värld”. Temat kommer utifrån uppenbarelsebokens femte kapitel där Johannes i en mörk tid får en vision om en hoppfylld framtid. Under Toprkonferensen 2022 är vår bön att rädsla, förvirring och modlöshet ska ge vika och att vi i stället får fyllas av tro, klarsynthet och mod.

Helande & Hopp är skriven av Pelle Ankarberg, Elin Lydia Johansson, Simon Väderklint

Helande & Hopp ges ut i samarbete med Evangeliska Frikyrkan & Torpkonferensen

Produktion: Simon Väderklint