Personal EFKs Sverigekontor

Här kan du hitta kontaktuppgifter till människor som arbetar från EFKs Sverigekontor med vårt gemensamma arbete. Se personal ute i världen!

Besöksadress: Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Postadress: EFK, Box 1624, 701 16 Örebro

Eva Bolminger

Controller
070-386 90 11

eva.bolminger@efk.se

Göran Didriksson

Personalekonom personalförsäkringar 50 %
019-167 626
070-355 86 92

goran.didrikson@efk.se

Hans Lindstrand

Insamlingsstrateg

070-524 38 75

hans.lindstrand@efk.se

Helene Paulsson

Ekonom
070-386 90 36

helene.paulsson@efk.se

Ingemar Forss

Missionsdirektor

070-981 55 10

ingemar.forss@efk.se

Ingrid Erenmalm

Handläggare för Kyrkoavgift samt EFK UNGs Bidragsspår
0701-098 197

ingrid.erenmalm@efk.se

Johanna Davén

Chef för Resursavdelningen med särskilt HR-ansvar

0707-350 737

johanna.daven@efk.se

Johannes Stenberg

Ledarutvecklare Sverigeprogrammet Pionjär, 30 %

070-490 11 81

johannes.stenberg@efk.se

Jörgen Lundberg

Personalekonom 60 %

070-271 31 37

jorgen.lundberg@efk.se

Kate Almroth

Kommunikations- och insamlingschef
072-147 88 71

kate.almroth@efk.se