Om Barnhjälpen

Barnhjälpen är en insamlingskanal inom Evangeliska Frikyrkan där du som månar om barns rättigheter kan göra en skillnad för dem genom att bli barnhjälpare.

Barnhjälpen är alla ni som är barnhjälpare. Barnhjälpen är också alla de tusentals barn som vi tillsammans stöttar varje år. Det är alla medarbetare som finns i de länder vi arbetar. Det är också alla våra samarbetspartners och systerkyrkor.

Tillsammans hör vi ihop och tillsammans är vi Barnhjälpen – en familj som alltid vill bli större. Ju fler barnhjälpare vi blir, desto fler barn kan få en ljusare framtid.

 

Vår värdegrund

Insatserna för barnen utförs av Evangeliska Frikyrkan och görs utifrån en kristen människosyn. Det betyder att vi tror att alla barn är skapade av Gud och att alla barn har ett unikt värde oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, livsåskådning och religion. Vi planerar och utför vårt arbete utifrån FN:s konvention om barns rättigheter.