Mot människohandel

Människohandel - vår tids slaveri

Tänk dig att du blev lovad ett au pair-jobb i Stockholm, men istället tvingas tigga under hot. Eller att när du tog sista halmstrået för att hjälpa din familj med försörjning genom bärplockning, påstås trots fjorton timmars arbetsdagar ha enorma skulder. Tänk dig att du på semestern säljs av dina vänner till en bordell där övergreppen ständigt pågår. Varje brottsoffer har sin berättelse. Och allt fler drabbas - många är barn.

Vad är då människohandel?

Enligt FN är människohandel en av världens största illegala
inkomstkällor och den mest lönsamma kriminella industrin näst efter
droger. Människohandel består av flera komponenter - rekrytering, transport och mottagande av offret. Slutmålet är någon form av exploatering. Det kan vara sexuell exploatering men även slavarbete, tiggeri eller andra ändamål. Handeln sker både mellan och inom länder och omkring tre fjärdedelar av alla människohandelsoffer i världen beräknas utnyttjas för prostitution. Många av dessa är barn.
Fördelen med att sälja barns kroppar jämfört med till exempel narkotika, är att kroppar kan säljas om och om igen. Barnen reduceras till varor som värderas i pengar. Huvudorsaken bakom handeln är efterfrågan, det vill säga de köpare som är beredda att betala. Utan deras pengar skulle handeln inte existera.
Efter att offret ”rekryterats” förs hon eller han ibland via flera länder innan slutdestinationen nås. Ursprungsländerna är ofta fattigare delar av Afrika, Asien, Latinamerika eller Östeuropa. Ett offer kan också föras från en plats till en annan inom landet.

Men detta går att förändra, att stoppa!

Genom Barnhjälpen kan du nu göra en insats. När du blir månadsgivare är du med och hjälper våra partners i arbetet att stödja och hjälpa barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen för människohandel eller som har erfarenhet av att redan varit handlade med.
Våra partners har lång erfarenhet av att hjälpa utsatta barn. De vet vilka trauman som barnen varit med om och kan på så sätt hjälpa dem att bearbeta sina upplevelser. De får också hjälp med mat, boende och skolgång vilket ger dem en chans att bygga upp ett nytt, värdigt liv.
Man lägger också mycket tid och resurser på det preventiva arbetet, där man försöker förhindra att barnen blir sålda eller lurade. Det gör man genom information, upplysning, samtal och möten med barn och familjer i deras hemmiljö.
Så människohandeln går att förhindra, att stoppa.
Men vi behöver din hjälp.

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.