Här finns vi

De projekt och insatser som våra barnhjälpare stödjer finns i fyra regioner och 17 länder.