Fattiga får möjlighet till högre utbildning

Många gånger får utbildningsnivån betyda den stora skillnaden för en människas möjlighet till en förbättrad livskvalitet i Latinamerika. Har man en utbildning har man större möjligheter att ta sig ur fattigdom och utanförskap. Eftersom tillgången till högre utbildning är mycket begränsad för den med små ekonomiska resurser, då böcker och universitetsavgifter är höga, finns ett stipendieprogram där faddrar från Sverige kan vara med och stödja utbildning för ungdomar i Brasilien och Paraguay som annars inte skulle haft möjlighet att utbilda sig.

Vad har vi uppnått i projektet?

Idag får 10 ungdomar i Brasilien och Paraguay stöd för sin utbildning. Det handlar om såväl sekulära utbildningar som teologiska. Bland dessa finns också nyckelpersoner, ledare som vi vill satsa på och som vi tror kommer ha en avgörande roll i framtiden hos vår samarbetspartner. I regel får ungdomarna inte ersättning för hela universitetsavgiften utan de pengar de får från EFK ska vara ett stöd. För att de ungdomar som bäst behöver ska få hjälp finns en projektkommitté som ser på familjens inkomster och utbildningsnivå och utifrån det beslutar om stöd.

Vad vill vi göra mer?

Behovet för finansiering av ungdomars studier är mycket stort och de medel som vi har räcker bara för 10 personer. Målet är att kunna hjälpa många fler ungdomar med stipendier och för att det ska ske behöver vi höja insamlingen. Att ha en utbildning kan vara den stora skillnaden mellan en lön som man kan leva på och ett liv i fattigdom. Utbildning genererar förändring.

Rosana fick möjlighet att läsa vidare

Rosana Costa e Silva (på bild ovan) läser nu tredje året av fyra på en pedagogisk utbildning. Hon har längre haft en längtan att arbeta med barn och det kändes viktigt att ha en vidareutbildning så att barnen ska kunna få det bästa stödet. Rosana är gift och har en son som är 6 år gammal. Hon berättar: ”Detta stipendium har hjälpt mig mycket för att kunna läsa vidare och jag skulle aldrig kunna det om jag inte hade fått hjälp utifrån eftersom min lön är låg. Med den här utbildningen kommer jag att få bättre arbetsmöjligheter i framtiden.” Idag arbetar Rosana i kyrkans sociala projekt, som är en förskola för fattiga barn. Här får hon en liten lön men också praktik för sin utbildning.

Projektet kan stödjas genom att vara fadder via Barnhjälpen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 49158 · Ge för livet 69158

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.