Kvinnor i fängelse nås av hela evangeliet

I staden Songkhla i södra Thailand finns ett kvinnofängelse där vi i EFK tillsammans med vår partner Covenant Foundation driver ett projekt för att hjälpa kvinnor till ett hållbart liv. Thailand är ett av de länder där flest kvinnor döms till fängelsestraff. Thailand har strikta narkotikalagar som lett till överfulla fängelser. I många fall respekteras inte mänskliga rättigheter. Alla människor har rätt till hälsa men många kvinnor som kommer till fängelset lider av svåra muninfektioner. Genom projektet kan dessa kvinnor få vård som förbättrar deras allmänna hälsa och det finns även möjligt för internerna att musicera tillsammans vilket är mycket uppskattat och skänker glädje och tröst i en i övrigt svår tid.

Vad har vi uppnått i projektet?

Detta speciella år har varit tufft för kvinnorna i Songkhlas fängelse. Thailand antog hårda restriktioner när man såg att corona började sprida sig över världen. Många trodde att Thailand skulle drabbas eftersom Bangkok är en stor hub för internationellt resande men så blev inte fallet. För att förhindra smittspridning har fängelset i Songkhla har varit stängt för besökare och vår partner har inte kunnat utföra tandvård enligt plan. I september har reglerna lättats och man har fått börja ta upp verksamhet. Under tiden som fängelset har varit stängt har kristna haft begränsade möjligheter att träffas för gudstjänst. Nu hoppas alla att de kan få börja återgå till det normala, ha gudstjänst, spela musik och öva dans innanför murarna igen. Det finns ett uppdämt behov av att vara kreativa och skapa tillsammans. Det skänker helande och hopp.

Vad vill vi göra mer?

Covenant Foundation vill under kommande år fortsätta att arbeta holistiskt med att betjäna kvinnorna i fängelset genom tandläkarvård. De ser fram emot att fortsätta bjuda in till alpha-kurser och andra aktiviteter med målet att hjälpa kvinnorna i Songkhlas fängelse att leva stabila liv, innanför och när tiden kommer, även utanför fängelsemurarna.

Nuli lärde känna Jesus - och fick hjälp att älska sin bror igen

Nuli avtjänar ett 25-årigt fängelsestraff. Hennes bror och make var involverad i droghandel och polisen började göra en förundersökning. Hon blev övertalad av sin make att ta på sig ansvaret, för barnens skull och det slutade med att hon fick ta hela straffet medan brodern och maken frikändes. Hon var så arg, särskilt på sin man. En dag följde hon med en medfånge till kyrkan. Här får hon höra om en man som heter Jesus som offrade sitt liv för att andra skulle få vara fria. Nuli kunde identifiera sig med det. Hon har lärt känna Jesus och tackar honom för att hon fortfarande kan älska sin bror.

Insamlingsnummer 48237 · Ge för livet 68237

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Karl-Johan Jonsson
Arbetar vid missionscentret i Asien med Barns rättigheter och missionsbibelskolan Engaged.


karl-johan.jonsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.