Människor får hjälp att klara miljöförändringar

Varje år sker svåra naturkatastrofer i Asien på grund av klimatförändringar. De fattiga som bidrar minst med koldioxidutsläpp drabbas hårdast. Bönder tvingas se sina åkrar torka ut och skörden uteblir. Hus spolas bort och, människor och djur drunknar. EFK arbetar med miljö och klimatprojekt i Kambodja, Nepal, Mongoliet, Bangladesh och Afghanistan. Våra projekt ger
människor ökad kunskap om hur jordbruk och livsstil kan motverka klimatförändringar. Genom programmet vill vi ge de allra fattigaste människorna möjligheter att påverka, bättre levnadsvillkor och en inkomst.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Tillsammans med våra lokala samarbetspartner arbetar EFK för att bygga välmående byar som klarar av att stå emot naturkatastrofer. Människor får tillgång till rent vatten och utbildas i vatten och sanitetsfrågor, träd planteras, skyddsmurar och latriner byggs och grödor tas fram som klarar av torka och översvämningar. Människor får också stöd till att utveckla försörjning. Ett starkt civilt samhälle är en förutsättning för en positiv utveckling i Asien. Vi stärker därför myndigheter och civilsamhället samtidigt som vi bygger människors och gruppers kapacitet att påverka myndigheter att ta ansvar.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill plantera mer skog. Träd är livsviktiga för miljön men ger också frukt, foder till djuren och byggmaterial. Träden gör också att böndernas grödor växer bättre och hindrar bördig jord från att spolas bort vid översvämningar. Svält och undernäring är ett stort problem. Vi vill därför jobba för att utveckla jordbruket för fattiga småbönder. Genom att ta fram tåliga näringsrika grödor och visa på ny teknik kan skördarna bli större och familjer sälja överskottet och investera i sin verksamhet och bli mindre sårbara. Vi vill ge fler möjligheter till en inkomst genom att skapa hållbara affärsmodeller. Nyckeln ur fattigdom är försörjning.

Nya latriner minskar sjukdomar

Ett stort problem i Mongoliet är att människor på landsbygden har enkla latriner som riskerar att förorena de brunnar som ligger i anslutning till husen. För att skydda vattnet har nya latriner byggts. Vår samarbetsorganisation FARM har lett arbetet men målgruppen har själva fått bygga latrinerna. Dessa leder, förutom till bra vattenkvalité, också till ökad hälsa och trygghet - särskilt för kvinnor och flickor. En ensamstående mamma, Chantsaa, berättar hur de fick material för att bygga en ny latrin vilket har gjort att de inte längre får magsjukdomar och nu även har tillgång till rent vatten.

Exempel på vad som görs i programmet: Afghanistan

I Afghanistan arbetar vi bland annat för att utveckla nya jordbruksmetoder anpassade till det nya mer torra och oförutsägbara klimatet, hitta mer hållbara inkomstkällor för både män och kvinnor, och tillsammans med självhjälpsgrupper se till att det finns tillgång till rent vatten och en förståelse av god hälsa.

Vad har vi uppnått i Afghanistan?

Under det gångna året har Afghanistan präglats av krig och osäkerhet under årets sista sex månader. Men trots kriget har man kunnat arbeta tillsammans i byarna för att förbättra levnadsförhållanden och uppnått resultat:

  • Människor har fått ökad kunskap om vatten, hygien och hälsa.
  • Det har byggts enkla växthus, plasttunnlar för att förlänga jordbrukssäsongen.
  • Trygga och säkra hårsalonger och duschrum för kvinnor har byggts i fyra byar. Detta har blivit än mer viktigt sedan talibanernas övertagande.
  • Lokala självhjälpsgrupper har stärkts i sitt samarbete med de lokala myndigheterna för att tillsammans utveckla sina byar.

Vad vill vi göra mer?

Tillsammans med partnerorganisationerna i det regionala programmet fortsätter vi att lära och dela erfarenheter för att på bästa sätt adressera miljöutmaningarna och trygga människors försörjning. Samtidigt arbetar vi med att inkluderar de mest utsatta i samhället och ge dem röst så att de får en möjlighet till förbättrade livsvillkor. I Afghanistan ligger fokus just nu på att samtala och förhandla med lokala myndigheter för att kunna återuppta arbete efter kriget. För att kunna fortsätta det viktiga arbetet behöver myndigheterna kunna garantera säkra arbetsförhållanden för projektets personal och ge tillåtelse för arbetet. Vi vill fortsätta kunna finnas i landet och stötta några av de mest utsatta människorna i världen.

Bibi tvingades fly, men vågar nu drömma igen

Bibis man dog i striderna i Afghanistan. Det tvingade henne och barnen på flykt, och de hamnade i ett flyktingläger. Bibi fann det mycket svårt då miljön är tuff och alla ser till sin egen familjs överlevnad. I lägret kom Bibi i kontakt med EFKs lokala partnerorganisation och fick möjlighet att komma med i en självhjälpsgrupp där hon lärde sig hur man förädlar råull. Nu har Bibi en inkomst för sig och sina barn och kan även börja spara lite. Bibi har nu vågat drömma och har många idéer för framtiden för att kunna utöka sin inkomst och på så sätt skapa stabilitet för sin familj.

Insamlingsnummer 47035 · Ge för livet 67035

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.