Hjälp människor ur sexhandel och tvångsarbete

Man räknar man att det finns ca 40 miljoner människor i världen som är utsatta för människohandel. Två tredjedelar av dessa finns i Asien. Programmet mot människohandel i Asien är en unik insats där vi för samman sex partnerorganisationer från Nepal, Kambodja, Thailand, Laos och Bangladesh. Inom programmet kan våra partnerorganisationer stärka sin egen kapacitet genom lärande av varandra, träningar, forskning, nätverkande och påverkansarbete för att sedan omsätta kunskapen i praktiken. Ett viktigt gemensamt fokus är att vi arbetar förebyggande och rättighetsbaserat för att ge människor verktyg att själva stoppa människohandel i sina samhällen.

Vad har vi uppnått i projektet?

Covidpandemin har påverkat mycket under året. Våra samarbetsorganisationer har fått anpassa sina aktiviteter till myndigheternas restriktioner men samtidigt också kunnat bidra genom att sprida kunskap om hur man skyddar sin mot corona och också kunnat identifiera de familjer som drabbats hårdast för att de ska få rätt hjälp. Eftersom landgränser varit stängda har många inte kunnat migrera för arbete på ett lagligt sätt vilket ökar sårbarheten för människohandel. Våra partners rapporterar också om ökat våld i hemmen och ökad risk för barnäktenskap så mycket av fokus under året har legat på att arbeta just mot detta och för att hjälpa människor till hållbar försörjning. Våra samarbetsorganisationer har verkligen fått betyda mycket för lokalbefolkningen i en situation där många andra tvingats göra nedskärningar i arbete.

Vad vill vi göra mer?

Under det kvarvarande året ligger fokus på att skapa hållbarhet i våra nuvarande projekt och att planera framåt eftersom vi kommer starta nya projekt under nästa år. I förberedelse för det har vi gjort flera förstudier och ett resultat av det är att projekten kommer att fokusera mer på att stärka myndigheters roll i arbetet mot människohandel, men också på att skapa hållbara försörjningsalternativ i samarbete med andra organisationer och myndigheter. Under covid-19 har många människor tappat sin inkomst och är då mer sårbara för exploatering på olika sätt eftersom de helt enkelt inte har några valmöjligheter. Vi kommer också att utöka vårt samarbete med skolor i särskilt Kambodja, så vi hoppas verkligen skolorna kommer kunna hålla öppet under nästa år.

Joshnas egen erfarenhet har gjort att hon vill hjälpa andra

Joshna från Bangladesh och hennes man tog ett stort lån för att Joshna skulle kunna resa till Jordanien och jobba. Tyvärr blev hon både drogad och lurad och blev av med alla sina pengar. När hon till slut kom hem tyckte folk i byn att hon fick skylla sig själv: ”jag ville ta livet om mig, och har fortfarande inte hittat mannen som lurade mig. Nu arbetar Joshna mot trafficking i sin by genom vår Community Watch Group. Hennes egen erfarenhet har gjort att hon vill hjälpa andra: ”jag vill jobba mot trafficking tills jag dör, jag vill lära andra unga kvinnor om trafficking, exploatering och negativa effekter av för tidiga äktenskap. Jag är så glad och tacksam till det här projektet för att de jobbar i min by med den här viktiga frågan.”

Exempel på vad som görs i programmet: Nepal

I Nepal är mörkertalet kring hur många som utsatts för människohandel stort. I vårt projekt tillsammans med International Nepal Fellowship (INF) satsar vi på att utbilda självhjälpsgrupper, mödragrupper och skolelever för att de ska veta hur de kan skydda sig själva och sin omgivning. Här nära gränsen mot Indien behövs det också alternativ till försörjning, och en viktig del är att ge utsatta kvinnor möjlighet till att försörja sig själva och sin familj. Vi arbetar också för att engagera de lokala myndigheterna till att ta ett större ansvar. Projektet är en del av EFKs program mot människohandel i Asien.

Vad har vi uppnått i Nepal?

Under projektets första år har vi satsat mycket på att stärka de personer som befinner sig i riskzonen för människohandel, och på att bygga kontakter med lokal polis och myndigheter.

Totalt 18 personer har fått arbetsträning eller stöd till inkomstgenerande aktiviteter i projektet, vilket hjälper att lyfta hela deras familjer! Dessutom har 40 självhjälpsgrupper fått träning kring människohandel, 145 skolelever har fått ökad kunskap om människohandel och 35 församlingsmedlemmar har fått träning kring hur de kan motverka människohandel. Tre offer för människohandel har fått också fått stöd till att få sina rättigheter tillgodosedda av myndigheter.

Vad vill vi göra mer?

Under nästa år kommer vi att arbeta mer med de lokala myndigheterna och för att stärka deras kapacitet kring att stoppa människohandel. Vi vill också uppmuntra myndigheter till att satsa på att skapa jobb för ungdomar. Migration är vanligt, och många väljer att resa till Mellanöstern eller Indien för att tjäna pengar. Vi vill att fler ska få möjlighet till hållbar försörjning lokalt men också kunskap om hur de kan migrera på ett säkert sätt.

Vi vill fortsätta arbeta med de lokala församlingarna, och med andra aktörer för att skapa trygga samhällen i Nepal.

Mukti* fick hjälp att starta en egen verksamhet

När Mukti* var 15 år blev hon allvarligt skadad i en gruvolycka och hennes familj blev tvungna att ta ett lån på ca 1 miljon rupee för hennes omkostnader på sjukhuset. Mukti blev helt återställd, och för att hjälpa till att betala lånet planerade hon att följa med sin bror till Indien för att hitta något arbete. En av hennes grannar berättade om självhjälpsgruppen och uppmuntrade henne att gå med. I gruppen fick hon stöd och kände nytt hopp för sin framtid. Tack vare sitt engagemang blev hon vald av gruppmedlemmarna att få möjlighet till sömnadsträning. Nu har hon precis startat en egen verksamhet, och ser fram emot att betala tillbaka lånet och försörja sig själv.
*Hon heter egentligen något annat.

Insamlingsnummer 47030 · Ge för livet 67030

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.