Kyrkan lyfter människor ur fattigdom

I två otillgängliga distrikt i bergsbygden i östra Nepal arbetar vår samarbetsorganisation med visionen att de lokala kyrkorna ska vara en resurs för samhället. Målet är att visa på Guds kärlek genom att hjälpa människor till ett bättre liv. Arbetet sker genom självhjälpsgrupper, där deltagarna identifierar behov och tillsammans gör upp en plan för vad man ska göra. Kyrkorna har fått träning i hur man arbetar med holistisk mission för att nå människor i både ord och handling. Tack vare det arbetet som kyrkorna gör så har människor också fått en ny syn på kristen tro och fler vågar också följa med till kyrkan!

Vad har vi uppnått i projektet?

Tretton självhjälpsgrupper träffas regelbundet för att identifiera behov och arbetar sedan utifrån det. Kyrkorna har blivit mer självständiga i arbetet och har mer kontakt med lokala myndigheter för att hjälpa lokalbefolkningen. Tillsammans har man direkt nått 2000 människor och indirekt fler än 5000. Ett fokus under perioden har varit att utbilda kring covid-19 och allmän hälsa och hygien. I grupperna har man också byggt en ny bro, installerat dricksvatten och utbildat kring grönsaksodling. Man rapporterar också om en förändrad attityd till kristna i området - från misstänksamhet till samhörighet och gemenskap. Kyrkan i Dailekh är nu tillräckligt etablerad för att klara av att driva arbetet själv, och under nästa år kommer därför stödet att fokuseras till Jajarkot.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att vara med den lokala kyrkan i Nepal för att nå människor i ord och handling. De står inför många utmaningar, särskilt med tanke på nationell lagstiftning som minskar möjligheterna för evangelisation. Målsättningen är att kyrkornas arbete ska bli helt självförsörjande. Under nästa år kommer vi att:

  • jobba för att stärka kyrkans kontakt med de lokala myndigheterna.
  • fortsätta hjälpa de fattigaste till ett bättre liv.
  • fortsätta nå människor med hela evangeliet!

Kyrkan hjälpte invånarna i byn Lata Tole att bygga ett bevattningssystem

Lata Tole är en by i ett kargt område som ofta drabbas av missväxt vilket gör att många i byn tvingas gå hungriga under flera månader. Den lokala kyrkan och självhjälpsgruppen diskuterade hur man skulle bäst kunna hjälpa de 70 hushållen i Lata Tole. Tillsammans ansökte man om medel från de lokala myndigheterna för att kunna bygga ut ett bevattningssystem. Nu har man fått pengar beviljade och har också gjort en gemensam insats för att bygga systemet. Byborna har nu möjlighet till bättre skördar, barnen slipper gå hungriga, och man uttrycker stor tacksamhet till självhjälpsgruppen och kyrkan!

Projektet rekommenderas för Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insamlingsnummer 47933 · Ge för livet 67933

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov


Insamlingsstatistik är inte tillgänglig just nu.
Detta på grund av systembyte för insamling och kommunikation.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.