Kyrkan lyfter människor ur fattigdom

I ett otillgängligt distrikt i bergsbygden i östra Nepal arbetar vår samarbetsorganisation med visionen att den lokala kyrkan ska vara en resurs för samhället. Målet är att visa på Guds kärlek genom att hjälpa människor till ett bättre liv. Arbetet sker genom självhjälpsgrupper, där deltagarna identifierar behov och tillsammans gör upp en plan för vad man ska göra. Kyrkorna har fått träning i hur man arbetar med holistisk mission för att nå människor i både ord och handling. Tack vare det arbetet som kyrkorna gör så har människor också fått en ny syn på kristen tro och fler vågar också följa med till kyrkan!

Vad har vi uppnått i projektet?

Tidigare har projektet stöttat kyrkornas arbete i två olika distrikt, men ett är nu självgående vilket är ett viktigt resultat. Nu ligger fokus på det mer avlägsna distriktet Jajarkot där vi jobbar med sex självhjälpsgrupper och deras gemensamma kooperativ. Grupperna samlas månadsvis för att diskutera lokala behov och sen adressera dem. Till exempel har man byggt en vägg för att skydda kyrkan mot jordskred. Man har också lagt sten på gångvägar som tidigare blev väldigt leriga under regnperioden. Grupperna har också sökt stöd från de lokala myndigheterna för drivandet av det lokala kooperativet. Under året har hälsa och sanitet också varit ett viktigt fokus och man har hållit i träningar i en lokal skola och samtidigt stöttat barn från marginaliserade familjer till skolgång.

Vad vill vi göra mer?

Målsättningen är att kyrkornas arbete ska bli helt självförsörjande och därför är det viktigt att stärka deras lokala kapacitet!

  • Jobba för att stärka kooperativets och kyrkans kontakt med de lokala myndigheterna.
  • Fortsätta nå människor med hela evangeliet!
  • Utbilda lokala ledare som kan driva arbetet framåt.
  • Hälsa och hygien fortsätter vara ett viktigt fokus.

Rithe: ”Nu har vi rent vatten!”

Rithe tillhör en av de mest marginaliserade grupperna i Nepal och bor i ett område där det varken finns någon telefontäckning eller väg. Ett stort problem i den lilla byn har varit att man inte haft tillgång till vatten. Han berättar ”Vi hade inte tillräckligt med vatten för att dricka eller för att tvätta oss och diska. Vi använde vatten från en källa som våra djur brukade dricka ifrån. Det här vattnet var smutsigt och vi blev ofta sjuka men vi hade ingen annat val.” Den lokala självhjälpsgruppen identifierade detta som ett stort problem och tillsammans med projektet och byborna så konstruerade man en vattenledning. ”Nu har vi rent vatten!”

Projektet rekommenderas för Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 47933 · Ge för livet 67933

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.