Gör Bibeln levande för barn

Förföljelsen tilltar i Centralasien, men trots det ökar antalet kristna. Idag beräknas fler än 100 miljoner vara kristna i landet. Det innebär även att söndagsskolorna växer. Tillsammans med Svenska Bibelsällskapet är vi i Evangeliska Frikyrkan med och utbildar lärare och vuxna så att dessa har kunskap och förmåga att undervisa barnen på ett pedagogiskt och anpassat sätt. Målet med projektet är att barnledare ska få redskap att tjäna Gud och barnen.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2018 har träningen av bibeläventyret spridits över hela landet på ett fascinerande sätt. Inom projektet har cirka 180 instruktörer genomgått hela utbildningen. Av dessa representerar många landets minoritetsgrupper. Träningen har blivit extra viktig för minoritetsgrupper då pedagogiken inom bibeläventyret inte endast fungerar väl i mötet med barn och unga, utan även bland grupper där utbildningsnivån är relativt låg.

Tidigare har svenska och nationella tränare genomfört utbildningarna tillsammans, men under hösten har de nationella klivit fram och fyra träningar har genomförts helt utan svenska instruktörers inblandning.

Vad vill vi göra mer?

  • Vår samarbetspartner förutser att utrymmet för kristna kommer att minskar de närmaste åren. Vi vill därför försöka satsa på att utbilda så många ledare vi kan med vetskap om att vi om några år kanske tvingas stänga ned projektet.
  • Vi önskar att kunna följa upp och ge stöd till de instruktörer som genomgått en fullständig utbildning så att arbetet går hela vägen ned till målgruppen – barn och unga.
  • Stödja en långsiktig och hållbar utveckling av arbetet genom att se en nationell organisation växa fram som tar ansvar för träningarna och arbetar för ekonomisk självständighet.

En av deltagarna berättar

Träningarna ger inte bara redskap för att undervisa barn, utan hjälper också redan välutbildade pastorer att läsa bibeln på ett nytt sätt. En av deltagarna, som är pastor, berättar:

Bibeläventyret har hjälpt mig att återfå tron på vår treeniga Gud. Jag har tidigare försökt undvika att predika och undervisa från Gamla testamentet, men genom bibeläventyret fick jag en ny förståelse av gamla testamentet. Jag har nu börjat se hur Gud är lika nådefull genom hela historien. Jag önskar att alla pastorer och evangelister i Centralasien skulle få gå igenom den här träningen. Det är så många pastorer som behöver höra detta budskap.”

Insamlingsnummer 47640

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Insamlingsbehov


Insamlingsstatistik är inte tillgänglig just nu.
Detta på grund av systembyte för insamling och kommunikation.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.