Gör Bibeln levande för barn

I Centralasien fortsätter svårigheterna för den kristna kyrkan. Lagar och förordningar införs för att förhindra att människor kommer till tro eller kan mötas, men trots det söker kyrkan nya vägar för att fördjupa lärjungaskap och tron. Vi i EFK stödjer ett arbete för att träna lärare och pastorer i bibeläventyret som ett redskap att undervisa i söndagsskolor på ett pedagogiskt och barnanpassat sätt. Målet med projektet är att barnledare ska få redskap att fördjupa sin egen tro och kunna förmedla den vidare till barnen.

Vad har vi uppnått i projektet?

År 2020 har varit ett utmanande år för projektet. Förutom de ständigt pågående utmaningarna från myndigheterna som vill försvåra situationen för den kristna kyrkan, har pandemin försvårat möjligheten att resa och mötas för att genomföra utbildningar med människor på plats. Vår medarbetare har haft en önskan att utveckla träningen via internet, men då upplägget med bibeläventyret bygger på interaktion tappas viktiga moment bort om man inte möts fysiskt.
Trots svårigheterna har fler än 100 personer tränats i kurser med fokus på gamla och nya testamentet. Ett tjugotal pastorstudenter och yngre ledare från minoritetsgrupper har även fått gå träningen och blivit utmanande i sin bibelkunskap och bibelläsning.

Vad vill vi göra mer?

  • Vi lever med vetskapen om att samhället, där projektet pågår, får allt mindre demokratiskt och religiöst utrymme för denna typ av aktiviteter. Vi fortsätter att stötta arbetet så länge det är möjligt. Tack vare vår medarbetares mod och deltagarnas längtan efter utbildning fortsätter arbetet trots säkerhetsutmaningar. I sommar planeras två träningar i Gamla testamentet.
  • Vi önskar att kunna följa upp och ge stöd till de instruktörer som genomgått en fullständig utbildning så att arbetet går hela vägen ned till målgruppen – barn och unga.
  • Vi arbetar för en långsiktig och hållbar utveckling av en nationell organisation som själva tar ansvar för träningar och projektets ekonomi.

En av deltagarna berättar

Bibeläventyret skapar inte bara längtan att få undervisa barnen utan även en hunger efter Guds ord. Vår medarbetare berättar:

”När vi kom till platsen där vi skulle ha träningen så kom en av de som hjälpte oss att koordinera på plats fram till oss och sa: ”Jag vet att jag inte får ta in fler studenter men min telefon har ringt oräkneliga gånger de senaste dagarna. Det är så många som vill anmäla sig och ta del av träningen. Alla är delaktiga i lokala kyrkor. De har hört talas om Bibeläventyret och vill verkligen vara med. Kan vi inte ställa fram fler stolor på sidorna? Jag lovar att de ska vara tysta.”

Insamlingsnummer 47640

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.