Kunskap hjälper människor att utveckla byar

BÖN OCH UPPDATERING OM SITUATIONEN I AFGHANISTAN. EFK jobbar långsiktigt i Afghanistan och vi har all intention att fortsätta göra det. Just nu är det minst sagt en svår situation i landet och tiden får förtälja på vilket sätt vi kan vara närvarande där. Öppnas i nytt fönster.

Vill du ge en gåva till humanitära insatser i Afghanistan? Swisha din gåva till 900 5588 eller använda BG 900-5588 och märk "62933 Afghanistan" så går pengarna till det ändamålet!

I avlägsna byar i centrala Afghanistan bedriver vi i EFK ett utvecklingsprojekt tillsammans med vår samarbetspartner i landet. Projektet arbetar för att inkludera alla familjer i byarna och deras livssituation med målet att bli självförsörjande och göra skillnad i hälsa och livskvalité. Man arbetar med nya jordbruksmetoder, grödor och grönsaksodlingar, förebyggande mödra- och barnhälsovård (så kallade BLISS-kurser) samt grundläggande skolutbildning. Genom att utbilda lärare, skapa självhjälpsgrupper och samarbeta med byråd och lokala myndigheter skapas delaktighet och kunskapen bidrar till bestående förändring.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet

Under 2020 har myndigheternas restriktioner försvårat möjligheterna till samlingar i grupp. Vår partner har varit aktiv i upplysningsarbetet om covid-19 och satt upp posters och gett alla barn informationshäften samt utbildat i hygien. Under hösten besöktes 187 hem för att följa upp projektet. Tillgången till rent vatten och latriner har resulterat i 90 % nedgång av diarrésjukdomar. 31 kurser för kvinnor och 30 kurser för män har hållits i BLISS-förebyggande mödravård och 141 deltagare i självhjälpsgrupperna har startat små företag. Alla grupper, inklusive kvinnorna har haft träningar om företagsekonomi och sparande. Läs och skrivkurser har hållits för män och kvinnor i flera byar trots pandemin. Läskunnigheten har ökat hos 50 % av kvinnorna tack vare kurser och tillgång till bybibliotek.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fokusera mer på klimat- och miljöfrågorna för att skapa en långsiktig förändring. Andra viktiga aspekter är delaktighet i byarna så att alla får sin röst hörd och inkomstmöjligheter. Män och kvinnor får lära sig olika bristyrken. Kvinnor får möjlighet att lära sig läsa och skriva och det höjer deras självkänsla och hjälper hela familjer till ett bättre liv.

Vi vill också arbeta vidare med att få fram rent vatten, näringsrik mat och undervisa om trygga förlossningar och förebyggande hälsovård. Vi vill ge människor redskap att själva förbättra sin livssituation så att de går en ljusare och bättre framtid till mötes. Målet är att sprida kunskapen till fler byar i området.

För mer information om BLISS så mejla Maria Finnevidsson via e-postadressen nedan, så får du filmen Lifes first cry som skildrar hur detta arbete räddar liv.

Kunskapen sprids genom praktiskt arbete

I Afghanistan är basfödan NAN som bakas av vete, men under flera år har skördarna uteblivit och familjer har drabbats hårt. Ahmed är en av tio bönder som deltagit i ett pilotprojekt där de fått tillgång till vete som är tåligt mot svampangrepp samt fått kunskap om nya metoder. I byn har hans odling följts med skepsis av de andra bönderna som odlar det lokala vetet. Men under skördetiden blev det tydligt när Ahmeds vete mognade och gav riklig skörd, medan grannarnas åkrar skiftade i rött och där skörden halverades på grund av svampangreppen. Nu vill de andra bönderna också börja odla samma sorts vete som Ahmed. Så sprids kunskapen i byarna genom praktiskt arbete och goda exempel.

Insamlingsnummer 48332 · Ge för livet 68332

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.