Anteckningar från brainstormingmöten

Anteckningar från möten 10 februari:

Under dessa två teamsträffar medverkade runt 25 personer - ungdomspastorer och ledare från Malmö upp till Umeå. Det var en god stämning i samtalsrummet och många idéer skapades. Elin Gren (ansvarig tonårskonferensen) berättade kort om hur Torpturnén är tänkt att genomföras tillsammans med Samuel Westergren (Sverigeprogrammet) och Christer Aadland (Projektledare Torp).

I år görs ingen Tonårskonferens men varje lokal församling uppmuntras till att göra ett eget Torp och i detta också tänka in och göra en satsning för tonåringarna. Detta är en fantastisk möjlighet att göra en satsning lokalt, för evangelisation, för att samlas till undervisning, tillbedjan, gemenskap..
Självklart vet vi inte vad vi har för restrektioner att förhålla oss till i maj. Men vi får ha hopp, kreativitet och flexibilitet med oss i våra tankar.

Alla församlingar ansvarar själva för vad de vill göra och hur de genomför sin satsning. Under mötets gång uppkom en önskan om att det hade varit roligt att på något sätt sammankoppla alla olika platser på något sätt, kanske någon tävling mellan regionerna/städerna till exempel. Simon Stenqvist (Reach) var med i mötet och berättade att de gärna är med så mycket de kan under Torpturnén, de kan till exempel vara med och göra pannkakskyrka eller hålla seminarium om evangelisation. Simon betonade att de gärna är med och tänker kreativt på nya sätt att evangelisera på, som passar just er stad eller sammanhang. Ingrid Erenmalm (Bidragsspåret) informerade om att det finns pengar att söka för specifika satsningar, kontakta gärna henne om ni funderar kring det!

Nedan listas ett gäng idéer och tankar som kom upp på mötet:

 • Merchgrejer
 • Tonårskonferensens instagram kan “åka runt”
 • Drive in bio
 • Fika-husvagn
 • Lovsångskonsert
 • 24/7 bön
 • Vattenkrig
 • Fest
 • Husvagn som åker runt till de 10 värdförsamlingarna
 • Hyra stadens scener och göra en satsning
 • Gå samman alla kyrkor i närheten
 • Team som kommer från Torp, centralt
 • Byta predikanter med närliggande orter
 • Burträskbingo mellan regionerna
 • “Styla din egen husvagn”
 • Utetävlingar- kyrkor mot varandra
 • Grafiskt material som alla kan använda i marknadsföring

Detta var en brainstormingsdag för både ansvariga från Torpkonferensens sida och från församlingarnas sida. Den 24 februari kl 10:00 ses vi igen, välkomna också med ledare som inte kunde vara med förra gången. På detta möte fortsätter vi att tänka tillsammans och försöker bli än mer konkreta. Bless!