Kontakt och regioner

Kontakta oss om det finns frågor som är oklara så kan vi fungera lite som bollplank för er process att skapa Torp i er region och församling.

Studieförbundet Bilda:
Studieförbundet Bilda, där EFK är medlemsorganisation, har i många år varit samverkanspart och medarrangör med EFK och Torpkonferensen. Vi på Bilda vill vara en resurs och skapa möjligheter även detta år.
Bilda finns över hela landet och vi vill vara med på samtliga platser under Torpturnén. Vi vill möjliggöra och skapa en Torpturné som ger både inspiration och hopp!

Ta en kontakt med aktuell verksamhetsutvecklare i din region för mer information!

Elin Gren kontakt

Andreas Wistrand
Huvudansvarig från Bilda i kontakten om Torpturnén 2021

 andreas.wistrand@bilda.nu
0722-501846

Ta gärna kontakt med oss gällande unga!

Elin Gren kontakt

Elin Gren
Tonårskonferensens ledningsgrupp

elinmariagren@gmail.com

Bernhard Svanström kontakt

Bernhard Svanström
Tonårskonferensens ledningsgrupp

bernhardsvanstrom@gmail.com

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Torps ledningsgrupp 2021 och ansvar för förkunnarteam

Linalie Newman
Missionsdirektor

070-441 62 15

linalie.newman@efk.se

Torps ledningsgrupp 2021 och ansvar för gudstjänst

Cahtrine Nygren
Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

cahtrine.nygren@efk.se

Torps ledningsgrupp 2021 och ansvar för event

Christer Aadland
Projektledare 50 % med fokus på Torp, projektledare 50 % insamling & kommunikation
019 - 16 76 00 (växel)

christer.aadland@efk.se

Torps ledningsgrupp 2021 och ansvar för insamling

Kate Almroth
Kommunikations- och insamlingschef
072-147 88 71

kate.almroth@efk.se

Torps ledningsgrupp 2021 och ansvar för internationellt

Anneli Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

anneli.dagernas@efk.se

Torps ledningsgrupp 2021

Ingemar Forss
Missionsdirektor

070-981 55 10

ingemar.forss@efk.se

Kontaktperson Barn

Susanne Olofsson
Ledarutvecklare med fokus på barn och familj 70 %
019- 16 76 41
070-386 87 64

susanne.olofsson@efk.se

Kontaktperson Ungdom

${contact.email}

Arbetar med initiativet 'Cykla, spring, gå'

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

andreas.dagernas@efk.se