Bön

Gemensam bön 2021

Nära

Be för grannar, vänner, familj, de du möter i din vardag.

Be att denna tid ska få väcka en längtan efter Jesus i deras liv.

Be att Gud visar dig hur du kan får vara en bärare av hopp

Samhället/Staden

Sök stadens bästa! Be Gud visa dig/din församling vilka behov ni kan möta på er plats.

Be för Kristi Kropp på din plats välsigna de andra församlingarna.

Landet

Be för tiden i Sverige efter pandemin.

Vi ber att ensamhet, isolering och polarisering som vill driva oss isär istället ska vändas till enhet, närhet och gemenskap.

Vi ber för den unga generationen om glädje, hopp och framtidstro.

Världen

Vi ber för vårt internationella arbete. För våra missionärer och partners. Be om tro och tålamod i det fortsatta arbetet.

Vi ber för våra alla runt om i världen som redan innan pandemin levde i utsatthet.

Vi ber om förbarmande, rättvisa och hopp.