Tema

Temat för Torpkonferensen 2019 är "Helande och hopp". Det kommer genomsyra gudstjänster, barnmöten, konst och samtal och annat som händer på konferensen. Årets temasång Silas sång finns redan nu att lyssna på och sjunga med i.

Torpkonferensen 2018