Bön & samtal

Bönen till Gud är en viktig puls genom hela konferensen. Allt från förbön i gudstjänster, strategisk bön i böneteamet och bön och samtal i Örat.

Vill du vara med och be på Torpkonferensen?

Bön! Vilken underbar grej, att vi som människor får umgås med Gud i bön! Det finns många sätt att be, enskilt eller tillsammans och under Torpkonferensen har vi förmånen att få samlas tillsammans och betjäna varandra även i bön!

1 Tess 5:17 uppmanar oss att be ständigt, men vad är då bön och hur gör vi?

Bönens syfte är att få visshet om Guds vilja i en situation och sedan är uppdraget att det sker. Det betyder konkret att i bön för en person eller ett sammanhang genom Den Helige Anden ta del av Guds tankar och därefter be i enlighet med Hans vilja.

Under Torpkonferensen finns möjligheten att betjäna antingen i den personliga förbönen i ladan under gudstjänsterna eller vara med som förebedjare i tonårskonferensen och nattmöten. Det finns även möjlighet att vara med i ett överlåtet böneteam (strategisk förbön) under hela konferensen och tillsammans med ett team betjäna i bön under hela veckan.

Personlig förbön i gudstjänsterna

1 Tim 2:1-4 uppmanar till att be för alla människor! Att betjäna varandra i förbön är något naturligt, förmånligt och vackert, att få stå med syskon och hjälpa dom bära sina bördor fram till korset. Det är på Jesus uppmaning och med honom som förebild vi ber för varandra. Hebr 7:25 berättar att Jesus ber för oss för evigt och genom Apostlagärningarna läser vi om hur lärjungarna betjänar människor genom förbön. Med den vetskapen vill vi bli bättre på att be för varandra! När förebedjare lyssnar in Den Helige Anden och låter honom leda bönen, kommer insikt om situationer och kunskap vilket möjliggör att sätta ord på behov som människor själva kanske inte orkar formulera.

Under veckan träffas de som vill stå med i förbönstjänsten inför varje samling, mer info om det kommer finnas i konferenshäftet samt förmedlas ut till dom som anmäler sig.

Den personliga förbönen arbetar tillsammans med Oasen. Oasen är en plats för själavård och samtalsterapi. Du som förebedjare får instruktioner för hur du kan skicka människor vidare till Oasen där de kan få fortsatt självavård och samtal när det finns behov av det. Oasen har en representant med vid förbönsplatsen.

Strategisk förbön

Jesaja 62:6-7 berättar om väktare på muren runt Jerusalem. I antiken hade Jerusalem och andra städer väktare som dag och natt stod placerade på stadens murar för att upptäcka faror. Deras uppgift var att dels hålla koll på vad som hände och rapportera, vilket är precis det den strategiska förbönen gör! Jerusalem vaktades under tretimmars pass för att genom 8 vaktpass skapa ett heltäckande skydd för staden dygnet runt. Detta är en bra förebild för hur vi önskar att den strategiska förbönen ska få fungera. Därför kommer det i år igen att öppnas upp för bön dygnet runt, så att det finns väktare (förebedjare) som vakar och ber för att skydda hela området och konferensen, från måndag kl 18 då första passet går på till när konferensen slutar.

Det är en fantastisk plats att vara på, tillsammans med det team du ingår i under veckan (man förbinder sig till sitt pass hela veckan) får du vara med och se det andliga skeendet, du får öva dig i att höra Guds röst under ett tryggt ledarskap och får möjlighet att genom böneloggen se och följa Guds röda tråd under veckan.

Vem kan vara med?

Som förebedjare, oavsett om man vill tjäna i den personliga eller strategiska delen är det en otrolig förmån att vara med. Uppdraget som förebedjare är ansvarsfull och kräver både vaksamhet och trofasthet. Vaksamhet i att lyssna mot Herren, trofasthet i att det är ett arbete vi lovar varandra att göra. Samtidigt är det så berikande att vara med! Jag tror att alla är kapabla att höra Herrens röst när han talar, men att vi precis som med vänner, lär känna rösten ju mer vi lyssnar på den.

Det finns ingen åldersgräns på förebedjare, åt något håll. Uppmana gärna era ungdomar att vara med, liksom jag hoppas ni uppmanar era äldre, ja uppmana alla! Tillsammans har vi mycket att lära av varandra.

Kanske bär du en längtan efter att få vara med och be men vet inte hur! Då är Torp en fantastisk möjlighet att få komma och ta del av att gå bredvid mer erfarna syskon, att se det som en böneskola, en plats att få växa i att betjäna varandra. Vill du vara med men kanske ha en mentor, eller gå bredvid? Prata gärna med en av våra böneledare vid en samling inför eller skriv det i en kommentar när du anmäler dig så ordnar vi så du får be tillsammans med en mer erfaren förebedjare och på så sätt växa själv under veckan. Vill du prova på den strategiska förbönen är du även där välkommen som nybörjare. Varje pass leds av erfarna böneledare och vi står tillsammans i tjänsten!

Att vara med i bönearbetet på Torp är inte bara en möjlighet att få betjäna varandra utan också ett tillfälle att själv få växa i ditt böneliv, en möjlighet att ta in lärdom och erfarenhet för att sedan komma hem till din egna församlingsgemenskap och få växa vidare och likt ringar på vattnet fortsätta att sprida inspirationen för att be, umgås med Gud och lära oss ännu mer att känna igen hans röst! Guds ord uppmanar oss alla att be, så låt oss som rörelse ta till oss uppmaningen och tillsammans börja be inför konferensen, samt redan nu anmäla er till förbönsarbetet via länken:

https://goo.gl/forms/QgaAQTmqZMMaa7vV2länk till annan webbplats

Har du frågor gällande bönen på torpkonferensen är du välkommen att kontakta Emma Axklo på antingen e-post emma.axklo@gmail.com eller mobilnr 0768-492325.