Knep och lösningar på efk.se

Här listas knep och kända problem med lösningar.

1 Problem: Mellanslag innan skiljetecken när sidor puffas

Ibland lägger Puffmodulen (och liknande moduler) lägger till ett mellanslag före skiljetecken som utropstecken, frågetecken och punkt. Se exemplet nedan:

Detta har inte att göra med Puffmodulen utan snarare ett "fel" i SiteVision. I rubriken läggs som standard metadatafältet "Sidnamn" in. Metadatafältet "Sidnamn" läser är helt enkelt sidans namn från navigatorn. När ni sedan har lagt ett utropstecken efter detta metadatafält i Rubrik-modulen så lägger SiteVision in ett mellanslag när rubrikmodulen läses in.

Lösning: Namnge även sidans namn med skiljetecknet. 

2 Knep: Puffa sida utan bild med dold bild

Vissa puffdesigner som Puffmodulen (och liknande moduler) använder kräver att det finns en bild på sidan som ligger i en bildmodul med namnet "Bild". Om en bild inte är önskvärd eller om bild inte har hunnit göras kan en dold bild användas. Se exemplet nedan:

På exempelsidan har en bild på ett mosaikmönster lagst i en bildmodul med namn "Bild". Under Egenskaper > Utseende > Stil (CSS) > Egen stil har följande CSS-kod angetts "display: none". Det gör att bilden inte syns när den sidan visas. Men Puffmodulen ovan kan ändå hämta bilden för användning i puffningen.

Andra bilder än den med mosaikmönstret kan självklart användas. Men att alla placeholder-puffar har samma eller några få varianter kan ha en poäng i att besökaren på hemsidan intuitivt förstår att bilden är en placeholder-bild.

Lösning: Använd en bild som döljs med CSS-kod.