Församlingsposten

Församlingsposten är relevant information från EFKs gemensamma arbete till den lokala församlingen. Fyra gånger per år skickas informationen ut till varje lokal församling. Här hittar du allt material, i form av inbjudningar, informationsblad, affischer och bilder för skärmar och sociala medier.