Tema 2018: Vidare

Temat för Torp 2018 är VIDARE. Det kommer genomsyra gudstjänster, barnmöten, konst och samtal och annat som händer på konferensen.

Det som inte rör sig, lever inte. Det står stilla.
Men Jesus efterföljare har fått en riktning i livet, ett mål.
Han leder oss alltid vidare.
Att sträcka oss, röra oss, böja oss.
Längre. Bredare. Djupare. Högre.
Tillsammans går vi frimodigt vidare.
Alltid vidare.

Torpkonferensen 2018