Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Alzira Ekström

Arbetar med sändande i misson samt stöduppgifter i missionscentret.


alzira.ekstrom@efk.se

Andreas Dagernäs

Regionledare för Afrika
+27-767 423 026
+46-70-264 86 61

andreas.dagernas@efk.se

Andreas Henriksson

Regionledare för Asien

+66 (0)9 9381 8616

andreas.henriksson@efk.se

Ann-Christine Kullberg

Arbetar med pionjärarbete i Ogane med EFKs partner Japan Evangelical Church of Christ (JECC).


ann-christine.kullberg@efk.se

Anna-Klara

Arbetar med att stödja och träna barn- och ungdomsledare i församlingar och utveckla ungdomsläger. Arbetar även med att ge råd och träning om ortopedtekniska åtgärder för partners som arbetar med personer med funktionsnedsättning.


administration@scaninteract.org

Anna-Maria Jonsson

Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Anna-Maria Mehmedovic

Arbetar med församlingsplantering och ledarutveckling.


anna-maria.mehmedovic@efk.se

Anneli Dagernäs

Regionledare för Afrika
+27-791 118 185

anneli.dagernas@efk.se

Anton Carlsson

Landansvarig för missionsarbetet i Centralafrikanska republiken.


anton.carlsson@efk.se

Barbro

Arbetar med att utveckla och koordinera EFKs insatser för personer med funktionsnedsättning i Egypten, Tunisien, Jordanien och Sudan.


administration@scaninteract.org